Radoslav Košík

Osobný tréner

Zameranie:

Ako bývalý aktívny športovec a dlhoročný tréner využívam svoje skúsenosti pri kondičnej príprave športovcov rozličnej výkonnosti.

Podľa individuálnej potreby klienta sa zameriavam na:

 • redukciu hmotnosti a telesného tuku
 • rozvoj kondičných, silových a koordinačných schopností
 • správnu techniku cvičenia
 • formovanie postavy
 • naberanie svalovej hmoty
 • odstraňovanie svalových disbalancií
 • kompenzačné cvičenia
 • funkčný tréning
 • kruhový tréning (individuálny aj skupinový)

Kvalifikácia:

Výkon špecializovaných činností v oblasti športu:

 • tréner zjazdového lyžovania 1.stupňa
 • kondičný tréner 1.stupňa
 • Využitie CrossFit-u v kondičnej príprave športovcov
 • Dynamický strečing, Soft tissues, Gluteakctivation, Walldrills a ich využitie v kondičnom tréningu
 • Rozvoj kondično-koordinačných schopností gymnastickými cvičeniami pre výkonnostný a vrcholový šport
 • Koučovanie v športe